دسته بندی موضوعی
آزمون استخدامی بنیاد علوی

آزمون استخدامی بنیاد علوی

logo

آگهي جذب نيرو

موسسه بنيادعلوي در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني نسبت به جذب نيرو به صورت آزمايشي در مرحله اول و در صورت رضايت به صورت قراردادي مدت موقت (تمام وقت ) با عقد قرارداد به شرح جدول پيوست از طريق آزمون و مصاحبه حضوري اقدام نمايد. 

شرايط عمومي استخدام:

  1. حداقل سن 24 و حداكثر 35 سال( دوران خدمت سربازي ودر صورت ارائه سابقه كار قابل قبول با مستندات و پرداخت بيمه تامين اجتماعي به همان ميزان به سن اعلامي افزوده خواهد شد)
  2. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
  3. متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي
  4. التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران
  5. داشتن سلامت و توانايي در حد انجام وظايف مورد نظر موسسه
  6. دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت قانوني ( آقايان)
  7. نداشتن سوء پيشينه كيفري به تاييد مراجع ذيصلاح
  8. عدم اعتياد به مواد مخدر
  9. داشتن مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات بر اساس گواهي مراجع ذيصلاح
  10. شرايط احراز و مدارك تحصيلي مورد نياز حسب جدول پيوست

مدارك لازم:

1-      اسكن عكس 4*3

2-      تصوير كليه صفحات شناسنامه (كه داراي توضيح است )

3-      تصوير كارت شناسايي ملي (پشت و رو)

4-      تصوير مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط و آخرين مدرك اخذ شده

5-      تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت (پشت و رو)

6-      آدرس كامل با درج كدپستي و شماره تلفن تماس (ثابت و همراه ) و پست الكترونيك

توضيحات :

*پس از بررسي مدارك ارسالي متعاقباً مراتب جهت آمادگي براي شركت در آزمون منحصراً از طريق آدرس اعلام شده به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

* به درخواست ها و مدارك ناقص و ناخوانا و موارد واصله پس از تاريخ معين شده رسيدگي نخواهد شد.

*در شرايط مساوي اولويت با افراد بومي خواهد بود كه داراي سابقه حداقل 2 سال تجربه كار مرتبط در رشته هاي اعلامي باشند .

* داشتن گواهينامه دوره ICDL براي پذيرفته شدگان الزامي مي باشد و مهلت ارائه آن يك ماه پس از برگزاري آزمون خواهد بود..

*لازم به ذكر است فرآيند استخدام در 4 مرحله آزمون تخصصي، مصاحبه حضوري تخصصي، ‌آزمون روانشناختي و مصاحبه روانشناختي صورت مي پذيرد.

*زمان و مكان برگزاري آزمون متعاقباً از طريق همين سايت اعلام خواهد شد.

 

 

                                        ليست رشته هاي در خواستي جهت استخدام بنياد علوي

رديف

رشته

محل خدمت

جنسيت تعداد

شرايط استخدام

1

كارشناس  ارزيابي و بررسي اقتصادي

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مديريت صنعتي ، اجرايي، اقتصاد و مهندس صنايع و سايررشته هاي مرتبط

2

كارشناس آمار

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي گروه آمار، مديريت مالي و ساير رشته هاي مرتبط

3

كارشناس رايانه

تهران

مرد و زن - دو  نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي علوم رايانه ، مهندسي كامپيوتر ، و ساير رشته هاي مرتبط

4

مسئول دفتر

 

تهران

مرد- سه نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته هاي گروه امور اداري و مديريت و ساير رشته هاي مرتبط

5

كارشناس تعاون

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس  در يكي از رشته هاي مديريت بازرگاني، علوم اجتماعي، اقتصاد، و سايررشته هاي مرتبط و يا دارا بودن مدرك فوق ليسانس در رشته كار آفريني

6

كارشناس جذب مشاركتهاي مردمي

تهران

مرد - دو نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مديريت بازرگاني، علوم اجتماعي، روابط عمومي، و سايررشته هاي مرتبط

7

كارشناس معماري

تهران

مرد يا زن - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي معماري و ساير رشته هاي مرتبط

8

كارشناس عمران

تهران

مرد - سه نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مهندسي عمران  و سايررشته هاي مرتبط

9

كارشناس مكانيك

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در يكي از رشته هاي  مهندسي مكانيك و ساير رشته هاي مرتبط

10

كارشناس اسناد

تهران

مرد يا زن - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مديريت اسناد و مدارك و گروه امور اداري و مديريت  و ساير رشته هاي مرتبط

11

متصدي امور دفتري و بايگاني

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس

12

كارشناس اعتبارات و تعهدات

تهران

مرد – يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و  ساير رشته هاي مرتبط

13

كارشناس دفتر داري و تنظيم حسابها

تهران

مرد - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و  ساير رشته هاي مرتبط

14

كارشناس حسابداري

تهران

زن - يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس  در يكي از رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و ساير رشته هاي مرتبط

15

كارشناس پيمان رسيدگي

تهران

مرد- يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از  رشته هاي مهندسي عمران  و ساير رشته هاي مرتبط

16

كارشناس امور قراردادها

تهران

مرد – يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس  در يكي از رشته هاي  مهندسي عمران  و ساير رشته هاي مرتبط

17

كارشناس پيگيري

تهران

مرد – يك نفر

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا حداكثر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي گروه اموراداري و مديريت و ساير رشته هاي مرتبط

 

 

 


تگ

موضوعات